Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 19 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:35 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 16 năm 2018, từ 16/04/2018 đến 22/04/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                              Từ ngày 16/04/2018 đến ngày 21/04/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

Thứ 4 – 18/4

Tiết 2 – 10B1

Phan Các Quỳnh Anh

Luyện tập

Tổ

Thứ 4 – 18/4

Tiết 8 – 11B4

Ngô Thị Mỹ Dung

Andehit

Trường

                                                                                                       

                                                                                                                                                      Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                                           Hà Thị Phượng

Các tin khác