Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 13 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 13:08 28/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 17 năm 2016, từ 25/04/2016 đến 01/05/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

           TỔ: HÓA HỌC

KẾ HOẠCH TUẦN 35

(từ ngày 25/04 đến ngày01/05/2016)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Dạy BDHSG khối 10, khối 11: Cô Hà; Cô Phượng

- K 12 hoàn thành điểm sổ cái và học bạ

- Họp tổ chuyên môn

                                                                   

                                                                                TTCM

 

                                                                         Hà Thị Phượng

Các tin khác