Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 13:08 28/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 17 năm 2016, từ 25/04/2016 đến 01/05/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

           TỔ: HÓA HỌC

KẾ HOẠCH TUẦN 35

(từ ngày 25/04 đến ngày01/05/2016)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Dạy BDHSG khối 10, khối 11: Cô Hà; Cô Phượng

- K 12 hoàn thành điểm sổ cái và học bạ

- Họp tổ chuyên môn

                                                                   

                                                                                TTCM

 

                                                                         Hà Thị Phượng

Các tin khác