Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 24 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 12:47 24/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 17 năm 2017, từ 24/04/2017 đến 30/04/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 36- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Hoàn thành điểm khối 12

_ Ôn tập kiểm tra học kỳ II khối 10,11

 

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

Các tin khác