Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 19 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 12:47 24/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 17 năm 2017, từ 24/04/2017 đến 30/04/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 36- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Hoàn thành điểm khối 12

_ Ôn tập kiểm tra học kỳ II khối 10,11

 

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

Các tin khác