Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:36 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 17 năm 2018, từ 23/04/2018 đến 29/04/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 35- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                   Từ ngày 23/04/2018 đến ngày 28/04/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu.

- Họp tổ chuyên môn.

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                                                            Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                                Hà Thị Phượng

Các tin khác