Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 18 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:22 18/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 18 năm 2015, từ 27/04/2015 đến 03/05/2015 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 35 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 27.4 đến03.5.2015)

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Coi kiểm tra học kỳ II- K12

- Dạy phụ đạo khối 12

-  ôn tập học kỳ II-K10,11

- Hoàn thành kế haoch BDTX

                                                         Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                              Hà Thị Phượng

 

Các tin khác