Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:22 18/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 18 năm 2015, từ 27/04/2015 đến 03/05/2015 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 35 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 27.4 đến03.5.2015)

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Coi kiểm tra học kỳ II- K12

- Dạy phụ đạo khối 12

-  ôn tập học kỳ II-K10,11

- Hoàn thành kế haoch BDTX

                                                         Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                              Hà Thị Phượng

 

Các tin khác