Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 12:51 24/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 18 năm 2017, từ 01/05/2017 đến 07/05/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 36,37- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 10/04/2017 đến ngày 15/04/2017

- Dạy theo thời khóa biểu khối 12

- Kiểm tra HK II khối 10,11

- Thi thử TN PTQG theo đề sở

 

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

Các tin khác