Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:37 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 18 năm 2018, từ 30/04/2018 đến 06/05/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 36- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                     Từ ngày 30/04/2018 đến ngày 05/05/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu.

- Khối 12 thi thử lần thứ 2.

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                                                      Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                              Hà Thị Phượng

Các tin khác