Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 06:31 29/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 18 năm 2019, từ 29/04/2019 đến 05/05/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

29/4/2019

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Thứ Ba

30/4/2019

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Thứ Tư

1/5/2019

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Thứ Năm

2/5/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

3/5/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

4/5/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu  

Các tin khác