Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 18:41 21/05/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 19 năm 2016, từ 09/05/2016 đến 15/05/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

           TỔ: HÓA HỌC

KẾ HOẠCH TUẦN 37

(từ ngày 09/05 đến ngày14/05/2016)

 

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Coi kiểm tra học kỳ II

- Chấm thi                                                                   

                                                                               TTCM

 

                                                                         Hà Thị Phượng

 

 

 

Các tin khác