Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 12:56 24/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 19 năm 2017, từ 08/05/2017 đến 14/05/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 37- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 8/05/2017 đến ngày 14/05/2017

- Dạy theo thời khóa biểu khối 12

- Kiểm tra HK II khối 10,11

- Thi thử TN THPTQG theo đề sở

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

 

Các tin khác