Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:39 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 19 năm 2018, từ 07/05/2018 đến 13/05/2018 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 37- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                           Từ ngày 07/05/2018 đến ngày 12/05/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu.

- Kiểm tra học kỳ II khối 10 và khối 11.

                                                                                                       

                                                                                                      Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                               Hà Thị Phượng

 

Các tin khác