Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 20:05 02/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2017, từ 09/01/2017 đến 15/01/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 14/01/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

         

 

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

Các tin khác