Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:21 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                   Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của cá nhân

- Họp tổ chuyên môn (sơ kết HKI trong tổ chuyên môn)                                                                                -                        

                                                                                                                                                                      Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                                                           Hà Thị Phượng

 

Các tin khác