Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 19 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:21 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                   Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của cá nhân

- Họp tổ chuyên môn (sơ kết HKI trong tổ chuyên môn)                                                                                -                        

                                                                                                                                                                      Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                                                           Hà Thị Phượng

 

Các tin khác