Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 17:21 05/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2019, từ 07/01/2019 đến 13/01/2019 )

Tuần: 20 (từ ngày 31/12/2018 đến ngày 29/12/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

7/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

8/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Dung hướng dẫn HS dự thi KHKT cấp tỉnh năm 2019

Dạy thay cô Dung: Tiết 1,2 cô Uyên; Tiết 5 cô Hà

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

9/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Dung hướng dẫn HS dự thi KHKT cấp tỉnh năm 2019

Dạy thay cô Dung: Tiết 1 Cô My, Tiết 2, 3 cô Hiền, tiết 5 cô Quỳnh Anh

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

10/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

11/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

12/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 
 
Các tin khác