Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 21 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 21:23 05/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2020, từ 06/01/2020 đến 12/01/2020 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

6/1/2020

Kiểm tra học kỳ theo lịch của trường

Kiểm tra học kỳ theo lịch của trường

Thứ Ba

7/1/2020

Kiểm tra học kỳ theo lịch của trường

Kiểm tra học kỳ theo lịch của trường

Thứ Tư

8/1/2020

Kiểm tra học kỳ theo lịch của trường

GV chấm bài kiểm tra khối 11

Thứ Năm

9/1/2020

Cô Dung hưỡng dẫn HS tham gia thi KHKT cấp Tỉnh

Cô Dung hưỡng dẫn HS tham gia thi KHKT cấp Tỉnh

Thứ Sáu

10/1/2020

Cô Dung hưỡng dẫn HS tham gia thi KHKT cấp Tỉnh

Cô Hà dạy thay cô Dung tiết 1

Cô Hiền dạy thay cô Dung tiết 2,3

Cô Anh dạy thay cô Dung tiết 5

Cô Dung hưỡng dẫn HS tham gia thi KHKT cấp Tỉnh

Thứ Bảy

11/1/2020

   
Các tin khác