Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 18:42 21/05/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 20 năm 2016, từ 16/05/2016 đến 22/05/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

           TỔ: HÓA HỌC

KẾ HOẠCH TUẦN 38

(từ ngày 16/05 đến ngày21/05/2016)

 

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Vào điểm cổng TTDT, sổ cái, học bạ

- Hoàn thành các loại hồ sơ chuyên môn

                                                                            TTCM

 

                                                                         Hà Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

Các tin khác