Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 18 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 13:01 24/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 20 năm 2017, từ 15/05/2017 đến 21/05/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 38- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                             Từ ngày 15/05/2017 đến ngày 21/05/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Hoàn thành điểm, xếp loại

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn 

- Tổng kết tổ

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

Các tin khác