Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 26 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 13:01 24/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 20 năm 2017, từ 15/05/2017 đến 21/05/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 38- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                             Từ ngày 15/05/2017 đến ngày 21/05/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Hoàn thành điểm, xếp loại

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn 

- Tổng kết tổ

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

Các tin khác