Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 13:04 24/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 39
( Tuần 21 năm 2017, từ 22/05/2017 đến 28/05/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 39- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 27/05/2017

- Dạy theo thời khóa biểu khối 12

- Thi thử K12 lần 4 

- GVCN kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm.

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

 

 

Các tin khác