Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 13:04 24/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 39
( Tuần 21 năm 2017, từ 22/05/2017 đến 28/05/2017 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 39- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 27/05/2017

- Dạy theo thời khóa biểu khối 12

- Thi thử K12 lần 4 

- GVCN kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm.

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

 

 

Các tin khác