Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:35 18/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 3 năm 2016, từ 18/01/2016 đến 24/01/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 22

 

(từ ngày 18/01 đến ngày 24/01/2016)

 

 

 

- Dạy theo phân phối chương trình

 

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

 

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

 

- Hiệu trưởng kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn

 

- Ra đề KT chọn HSG K10, 11

 

- Đăng ký thao giảng

 

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ 3/ 19-1

Tiết 10_ 11B5

Hà Thị Phượng

Anken

Trường

 

     

 

                                                                                       

 

                                                                                      TTCM

 

 

 

                                                                                Hà Thị Phượng

Các tin khác