Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 19 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:23 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 3 năm 2018, từ 15/01/2018 đến 21/01/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 22- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                    Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Chọn học sinh dự thi tuyển HSG cấp trường khối 10 và khối 11.

                                                                                                   

                                                                                                                                                         Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                                                  Hà Thị Phượng

Các tin khác