Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:23 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 3 năm 2018, từ 15/01/2018 đến 21/01/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 22- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                    Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Chọn học sinh dự thi tuyển HSG cấp trường khối 10 và khối 11.

                                                                                                   

                                                                                                                                                         Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                                                  Hà Thị Phượng

Các tin khác