Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 11:10 14/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 3 năm 2019, từ 14/01/2019 đến 20/01/2019 )

Tuần: 22 (từ ngày 14/1/2019 đến ngày 20/1/2019)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

14/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

15/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

16/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

17/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô My dạy thay thầy Thọ

Dạy và học theo thời khóa biểu

Sơ kết tổ chuyên môn

Thứ Sáu

18/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Q.ANH dạy thay thầy Thọ

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

19/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 
 
 
Các tin khác