Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:11 30/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 3 năm 2020, từ 13/01/2020 đến 19/01/2020 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

13/1/2020

Dạy học theo TKB

Dạy học theo TKB

Thứ Ba

14/1/2020

Dạy học theo TKB

Dạy học theo TKB

Thứ Tư

15/1/2020

Dạy học theo TKB

Dạy học theo TKB

Thứ Năm

16/1/2020

Dạy học theo TKB

Dạy học theo TKB

Thứ Sáu

17/1/2020

Dạy học theo TKB

Cô Hà dạy thay cô Dung tiết 1

Cô Hiền dạy thay thầy Thọ tiết 3,4

Cô Anh dạy thay thầy Thọ tiết 1.2

Thứ Bảy

18/1/2020

 Dạy học theo TKB  Dạy học theo TKB
Các tin khác