Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 20 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:25 26/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2016, từ 22/08/2016 đến 28/08/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 1 - NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                  Từ ngày 22/08/2016 đến ngày 28/08/2016

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Tổ chuyên môn để thống nhất PPCT, kế hoạch dạy học, thời điểm kiểm tra 15 phút, nội dung kiểm tra định kì.


                                                                                                                                                           Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                                                Hà Thị Phượng

 

 

Các tin khác