Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 29 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:22 11/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2017, từ 21/08/2017 đến 27/08/2017 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 1 - NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                   Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 27/08/2017

 

- Dạy theo thời khóa biểu

                                                                                                         


                                                                                                                                                                                           Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                                                                               Hà Thị Phượng

Các tin khác