Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 19 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:28 18/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 35 năm 2015, từ 24/08/2015 đến 30/08/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 1

(từ ngày 24/8 đến ngày 29/8/2015)

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lập kế hoạch bồi dưỡng HSG khối 12

Các tin khác