Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:28 26/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2016, từ 29/08/2016 đến 04/09/2016 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 1 - NĂM HỌC 2016 – 2017

Từ ngày 29/08/2016 đến ngày 04/09/2016

                                                            

- Dạy theo thời khóa biểu

- GVCN hoàn thành cập nhật thông tin trên cổng QLTTGDĐT để báo cáo số liệu về Sở.

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

Các tin khác