Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:23 11/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2017, từ 28/08/2017 đến 03/09/2017 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 2- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                 Từ ngày 28/08/2017 đến ngày 03/09/2017

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Tập huấn phương pháp và kỷ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học tại sở( cô Phượng , cô Dung )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                                                                                                Hà Thị Phượng

Các tin khác