Dạy tức là học hai lần''

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 08:33 16/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 48
( Tuần 35 năm 2018, từ 27/08/2018 đến 02/09/2018 )

Tuần: 02(từ ngày 27/08/2018 đến ngày 01/09/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

27/08/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

 

Dạy và học theo thời khóa biểu

16h30: GVCN dự chào cờ.

 

Thứ Ba

28/8/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

 

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

29/8/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu 

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

30/8/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu 

Thứ Sáu

31/8/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

01/9/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 

 

Các tin khác