Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 29 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:33 31/08/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 35 năm 2019, từ 26/08/2019 đến 01/09/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

26/8/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

27/8/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

28/8/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

29/8/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Họp Liên tịch_ Cô Dung

Thứ Sáu

30/8/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

31/8/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 
Các tin khác