Dạy tức là học hai lần''

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:30 18/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 36 năm 2015, từ 31/08/2015 đến 06/09/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 2

(từ ngày 31/8 đến ngày 5/9/2015)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Dạy bồi dưỡng HSG khối 12

- Khai giảng năm học mới

- Họp hội đồng SP tháng 9

Các tin khác