Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:31 26/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2016, từ 05/09/2016 đến 11/09/2016 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                                Từ ngày 05/09/2016 đến ngày 11/09/2016                                                            

- Dạy theo thời khóa biểu

- Họp Hội đồng liên tịch.

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

 

Các tin khác