Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:25 11/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2017, từ 04/09/2017 đến 10/09/2017 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 3- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                               Từ ngày 04/09/2017 đến ngày 10/09/2017

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Họp HĐGD tháng 9

- Họp tổ CM:     + Thống nhất PPCT năm học 2017 – 2018

                        + Xây dựng kế hoạch năm học 2017 – 2018

                        + Thống nhất hình thức kiểm tra định kỳ

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                 Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                                                                                     Hà Thị Phượng

Các tin khác