Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 19 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:32 18/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 37 năm 2015, từ 07/09/2015 đến 13/09/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 3

(từ ngày 7/9 đến ngày 12/9/2015)

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Dạy bồi dưỡng HSG khối 12

- Họp tổ chuyên môn

Các tin khác