Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:44 11/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2017, từ 11/09/2017 đến 17/09/2017 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 4- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                              Từ ngày 11/09/2017 đến ngày 17/09/2017

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Họp tổ công đoàn

- Tập huấn phương pháp và kỷ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học.

-  Dạy thay cô Dung đi học lớp đối tượng Đảng

Thời khóa biểu dạy thay cô dung đi học lớp đối tượng Đảng (Từ ngày 11/9 đến 16/9)

Ngày

Tiết

10B10

10B11

10B12

11B4

11B5

11B6

Thứ 2

11/9

1

 

 

 

 

Cô Uyên

 

2

 

 

 

 

 

Cô Uyên

3

Cô Hiền

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Cô Hiền

 

Thứ 3

12/9

1

 

Cô My

 

 

 

 

2

 

Cô My

 

 

 

 

3

Cô My

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Cô My

 

 

5

 

 

Cô Uyên

 

 

 

Thứ 4

13/9

1

 

 

Cô Phượng

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

Cô QAnh

 

 

 

 

4

 

 

 

Cô QAnh

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

14/9

1

 

 

 

 

 

Cô Hà

2

 

 

 

 

 

Cô Hà

3

Cô Hà

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                                                         Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                              Hà Thị Phượng

 

 

 

Các tin khác