Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 23 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:44 11/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2017, từ 11/09/2017 đến 17/09/2017 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 4- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                              Từ ngày 11/09/2017 đến ngày 17/09/2017

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Họp tổ công đoàn

- Tập huấn phương pháp và kỷ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học.

-  Dạy thay cô Dung đi học lớp đối tượng Đảng

Thời khóa biểu dạy thay cô dung đi học lớp đối tượng Đảng (Từ ngày 11/9 đến 16/9)

Ngày

Tiết

10B10

10B11

10B12

11B4

11B5

11B6

Thứ 2

11/9

1

 

 

 

 

Cô Uyên

 

2

 

 

 

 

 

Cô Uyên

3

Cô Hiền

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Cô Hiền

 

Thứ 3

12/9

1

 

Cô My

 

 

 

 

2

 

Cô My

 

 

 

 

3

Cô My

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Cô My

 

 

5

 

 

Cô Uyên

 

 

 

Thứ 4

13/9

1

 

 

Cô Phượng

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

Cô QAnh

 

 

 

 

4

 

 

 

Cô QAnh

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

14/9

1

 

 

 

 

 

Cô Hà

2

 

 

 

 

 

Cô Hà

3

Cô Hà

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                                                         Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                              Hà Thị Phượng

 

 

 

Các tin khác