Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 08:38 16/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 50
( Tuần 37 năm 2018, từ 10/09/2018 đến 16/09/2018 )

Tuần: 04 (từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

10/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

 

Dạy và học theo thời khóa biểu

16h30: GVCN dự chào cờ.

 

Thứ Ba

11/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

 

Dạy và học theo thời khóa biểu

 

Thứ Tư

12/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 12 - Cô Ngô thị Mỹ Dung

Thứ Năm

13/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

15h30: Họp tổ chuyên môn

Nội dung: tập huấn ĐMPPDH tại phòng thực hành Hóa học

Thứ Sáu

14/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 12 - Hà Thị Phượng

Thứ Bảy

15/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Các tin khác