Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:49 06/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 37 năm 2019, từ 09/09/2019 đến 15/09/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

9/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thao giảng cấp trường_ Cô My_tiết 8_ Lớp 11B3

Cô Dung dạy bồi dưỡng HSG lớp 12

Thứ Ba

10/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

11/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

12/9/2019

Khai giảng năm học 2018-2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

13/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Phượng dạy bồi dưỡng HSG lớp 12

Thứ Bảy

14/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 
Các tin khác