Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 13 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:49 06/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 37 năm 2019, từ 09/09/2019 đến 15/09/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

9/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thao giảng cấp trường_ Cô My_tiết 8_ Lớp 11B3

Cô Dung dạy bồi dưỡng HSG lớp 12

Thứ Ba

10/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

11/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

12/9/2019

Khai giảng năm học 2018-2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

13/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Phượng dạy bồi dưỡng HSG lớp 12

Thứ Bảy

14/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu