Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:35 18/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 38 năm 2015, từ 14/09/2015 đến 20/09/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 4

(từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2015)

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Dạy bồi dưỡng HSG khối 12

- Họp tổ chuyên môn

- lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

Các tin khác