Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:08 27/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2017, từ 18/09/2017 đến 24/09/2017 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 4- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                Từ ngày 17/09/2017 đến ngày 24/09/2017

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học

                                                                                                       

                                                                                                          Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                              Hà Thị Phượng

Các tin khác