Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:41 16/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 51
( Tuần 38 năm 2018, từ 17/09/2018 đến 23/09/2018 )

Tuần: 05 (từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

17/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

 cô Dung dạy thay cô Phượng tiết 2, 3, 5

Dạy và học theo thời khóa biểu

16h30: GVCN dự chào cờ.

cô Hiền dạy thay cô Hà tiết 4

Thứ Ba

18/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

 

Dạy và học theo thời khóa biểu

cô Hiền dạy thay cô Hà tiết 3

cô My dạy thay cô Hà tiết 1, 4

cô Quỳnh Anh dạy thay cô Hà tiết 2

Thứ Tư

19/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

cô My dạy thay cô Hà tiết 1, 4

Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 12 - Cô Ngô thị Mỹ Dung

Thứ Năm

20/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

15h30: Họp tổ chuyên môn

Cô Uyên dạy thay cô Hà tiết 1, 2, 3

Thứ Sáu

21/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Hiền dạy thay cô Hà tiết 1

cô Quỳnh Anh dạy thay cô Hà tiết 2, 3

 

Thứ Bảy

22/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 12 - Hà Thị Phượng
Các tin khác