Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:41 16/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 51
( Tuần 38 năm 2018, từ 17/09/2018 đến 23/09/2018 )

Tuần: 05 (từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

17/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

 cô Dung dạy thay cô Phượng tiết 2, 3, 5

Dạy và học theo thời khóa biểu

16h30: GVCN dự chào cờ.

cô Hiền dạy thay cô Hà tiết 4

Thứ Ba

18/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

 

Dạy và học theo thời khóa biểu

cô Hiền dạy thay cô Hà tiết 3

cô My dạy thay cô Hà tiết 1, 4

cô Quỳnh Anh dạy thay cô Hà tiết 2

Thứ Tư

19/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

cô My dạy thay cô Hà tiết 1, 4

Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 12 - Cô Ngô thị Mỹ Dung

Thứ Năm

20/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

15h30: Họp tổ chuyên môn

Cô Uyên dạy thay cô Hà tiết 1, 2, 3

Thứ Sáu

21/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Hiền dạy thay cô Hà tiết 1

cô Quỳnh Anh dạy thay cô Hà tiết 2, 3

 

Thứ Bảy

22/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 12 - Hà Thị Phượng
Các tin khác