Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:12 14/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 38 năm 2019, từ 16/09/2019 đến 22/09/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

16/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Dung dạy bồi dưỡng HSG lớp 12

Thứ Ba

17/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

18/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Phượng dạy bồi dưỡng HSG lớp 12

Thứ Năm

19/9/2019

Khai giảng năm học 2018-2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Hà dạy thay thầy Thọ tiết 1,2

Hội nghị CC-VC cấp Tổ

Thứ Sáu

20/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Phượng dạy bồi dưỡng HSG lớp 12

Thứ Bảy

21/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 
Các tin khác