Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:46 26/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2016, từ 26/09/2016 đến 02/10/2016 )

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 6 - NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                         Từ ngày 26/09/2016 đến ngày 02/10/2016

- Dạy theo thời khóa biểu

- 29/9 13h45: Tập huấn “Thiết kế bài giảng E_learning”.

- TCM nộp kế hoạch BDTX năm học 2016 – 2017 cho cô Hiền (P.HT)

- Coi KTĐK môn Hóa K11

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

 

Các tin khác