Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:11 27/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2017, từ 25/09/2017 đến 01/10/2017 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 6- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                 Từ ngày 25/09/2017 đến ngày 30/09/2017

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Hội nghị công viên chức tổ

- Hội nghị công chức trường

                                                                                                       

                                                                                                                                  Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                      Hà Thị Phượng

 

Các tin khác