Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:40 21/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 39 năm 2018, từ 24/09/2018 đến 30/09/2018 )

Tuần: 06 (từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

24/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

25/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

26/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 12 - Cô Ngô thị Mỹ Dung

Thứ Năm

27/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

15h30: Hội nghị CBCC Tổ Hóa

Thứ Sáu

28/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tham dự hội nghị CBCC năm học 2018-2019

Thứ Bảy

29/09/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 12 - Hà Thị Phượng
 
Các tin khác