Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 11 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 21:24 22/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 39 năm 2019, từ 23/09/2019 đến 29/09/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

23/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Dung dạy bồi dưỡng HSG lớp 12

Thứ Ba

24/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

25/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

26/9/2019

Tham dự Hội nghị CC-VC

Tham dự hội nghị Công đoàn, Hội nghị chữ thập đỏ

Thứ Sáu

27/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Phượng dạy bồi dưỡng HSG lớp 12

Thứ Bảy

28/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 
Các tin khác