Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:19 18/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 4 năm 2019, từ 21/01/2019 đến 27/01/2019 )

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

21/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

22/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

23/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

24/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Sơ kết tổ chuyên môn

Thứ Sáu

25/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

26/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Dung tham gia khóa tập huấn sử dụng thiết bị cảm biến tại trường THCS Nguyễn Tri Phương

Dạy và học theo thời khóa biểu 

Cô Dung tham gia khóa tập huấn sử dụng thiết bị cảm biến tại trường THCS Nguyễn Tri Phương

Các tin khác