Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 01:56 29/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 40 năm 2015, từ 28/09/2015 đến 04/10/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 6

(từ ngày 28/9 đến ngày 4/10/2015)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Dạy bồi dưỡng HSG khối 12

- Kiểm tra định kỳ lần 1 – khối 1101/10

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Họp HĐSP

 

                                                                                       TTCM

 

                                                                                Hà Thị Phượng

Các tin khác