Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 22:42 17/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2016, từ 03/10/2016 đến 09/10/2016 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 7 - NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                                      Từ ngày 3/10/2016 đến ngày 9/10/2016

- Dạy theo thời khóa biểu

- 6/10 13h45: Tập huấn “Thiết kế bài giảng E_learning” tổ

- Coi KTĐK môn toán

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng

Các tin khác