Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 16:13 18/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2017, từ 02/10/2017 đến 08/10/2017 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                               Từ ngày 02/010/2017 đến ngày 08/10/2017

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Hoàn thành KHBDTX, KH cá nhân                                                                                                       

                                                                                                            Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                              Hà Thị Phượng

 

 

 

Các tin khác