Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 17:16 29/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 40 năm 2018, từ 01/10/2018 đến 07/10/2018 )

Tuần: 07 (từ ngày 1/10/2018 đến ngày 7/10/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

1/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

2/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

3/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 12 - Cô Ngô thị Mỹ Dung

Thứ Năm

4/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

15h30: Họp hội đồng Sư phạm

Thứ Sáu

5/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô My dạy thay cô Dung tiết 1,2 lớp 12b5

Cô Hà dạy thay cô Dung tiết 3 lớp 12b6

 Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

6/10/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 12 - Hà Thị Phượng
 
 
Các tin khác