Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 15:50 29/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 40 năm 2019, từ 30/09/2019 đến 06/10/2019 )

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

30/9/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Dung họp liên tịch

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Dung dạy bồi dưỡng HSG lớp 12

Thứ Ba

1/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Phượng dạy thay thầy Thọ tiết 5

Thứ Tư

2/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

3/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Họp tổ chuyên môn

Thứ Sáu

4/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

5/10/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

 
Các tin khác